Heim - En gastropub som føles som hjemme

Vi er stolte over å vise frem den nye nettsiden til Heim. En nettside for seks gastroupuber på Østlandet, hvor vi prøver å få fram den rette stemningen i designet. Det skal være smakfullt, men også mer rocka enn på restauranter flest.

Nettside
B2C
Restaurant
Heim, 2021 Besøk nettsiden

HeimOm prosjektet

Selv med et utfordrende design har det vært viktig for oss å lage en nettside som er enkel å forstå og navigere i. Vi bruker cookie for å lagre hvilken restaurant bruker besøker, slik at dette blir forhåndsvalgt på undersider som f.eks. menyen og take-away. Dette er gjort med innsikt i at de fleste synes det er slitsomt å måtte velge lokasjon flere ganger, når man egentlig bare er interessert i informasjon fra én av lokasjonene.

Et annet viktig aspekt med nettsiden er at den skal laste hurtig. Det er fordi Google premierer raske nettsider, og for Heim er det å være godt synlig på Google svært viktig.

Nettsiden er bygget i Craft CMS.

På dette prosjektet har det vært tre personer involverte. En som jobber kombinert som kundeansvarlig, rådgiver og prosjektleder. En designer, og en utvikler. Fordelen med slike små team er at det går svært hurtig fra start til mål og vi kan lansere i løpet av seks til åtte uker.

Good Morning har hatt ansvaret for å utvikle nye nettsider for Heim. Vårt ønske var å sette brukervennlighet, hastighet, siste teknologi og relevant informasjon for kundene i høysete. Resultatet er både vi og våre gjester meget godt fornøyd med.

Vi er også meget godt fornøyd med valg av Craft CMS som bidrar til at oppdateringer og innholdsendringer på nettsidene går veldig smidig, uten at man har en mastergrad i programmering eller kjenner DVD-Jon. Heim ser frem i mot flere spennende samarbeid i fremtiden.

Carl-Martin Rønningen, Markedssjef Heimgruppen AS

Vi hjelper deg gjerne i gang med ditt neste prosjekt

Kontakt Eirik

Eirik Fjellaksel

Daglig leder